Instellingen

42


En maak voor hen lendedoeken van linnen

om het naakte vlees te bedekken;
van de lendenen tot de dijen
   zullen ze er zijn.

43


Zijn zullen ze over Aäron
   en over zijn zonen
   als ze komen in de tent van samenkomst,

of als ze nadertreden tot het altaar
   bij de eredienst in het heiligdom,

opdat ze geen ongerechtigheid meedragen
   en sterven;

inzettingen van eeuwig voor hem
   en voor zijn zaad na hem!

••