Instellingen

1


Mozes

is herder geworden
   over het wolvee van Jitro,
   zijn schoonvader, priester van Midjan;

hij drijft het wolvee tot achter de woestijn
en komt aan bij de berg van God,
   op Horeb aan.