Instellingen

13


Dan zegt Mozes tot God:

ziedaar, ik zal aankomen
bij de zonen Israëls
en tot hen zeggen:
de God van uw vaderen
heeft mij tot u gezonden!-
als zij tot mij zeggen: wat is zijn naam?,
wat zal ik dan tot hen zeggen?

14


Dan zegt God tot Mozes:

ik zal er zijn* Zie de vorige noot., zoals ik er ben!
Hij zegt:
zó zul je tot de zonen Israëls zeggen:

Ik-zal-er-zijn heeft mij tot u gezonden!