Instellingen

25


Maken zul je daarvan

zalvingsolie voor heiliging,
een geur uit de geurwinkel,
   zoals een geurmenger die maakt;

zalvingsolie voor heiliging zal het wezen.

26


Zalven zul je daarmee
   de tent van samenkomst,

de ark met de overeenkomst;

27


de tafel en al zijn gerei,
   de kandelaar en haar gerei;
   het altaar voor de wierook;

28


het altaar voor de opgangsgave
   en al zijn gerei;

het bekken en zijn onderstel.

29


Heiligen zul je die

en wezen zullen ze
   een heiligdom van heiliging;

al wie ze aanraakt wordt geheiligd.

30


Ook Aäron en zijn zonen zul je zalven;

heiligen zul je hen
   om priester te zijn voor mij.

31


De zonen Israëls zul je toespreken
   en zeggen:

zalvingsolie voor heiliging
   zal dit voor mij wezen
   voor al uw generaties;

32


over mensenvlees
   zal het niet worden uitgegoten

en naar het voorschrift daarvan
zul je nooit iets maken zoals dat;
voor heiliging is het,
voor heiliging zal het wezen bij jullie;

33


de man die een geur maakt zoals die

en daarvan weggeeft
   over wat er vreemd aan is,

zal worden afgesneden
   van zijn medemensen!

••

34


Dan zegt de Ene tot Mozes:
   neem geurige kruiden:

druppelhars, barnsteen en stinkgom,
geurige kruiden en witte libanon;
één op één zal het wezen.

35


Een wierook zul je daarvan maken,

een geur zoals een geurmenger maakt;
goed gemengd, zuiver, voor heiliging!