Instellingen

1


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

2


zie, ik heb bij name geroepen:

Betsalel, zoon van Oeri zoon van Choer,
   bij de stam Juda;

3


ik zal hem vervullen met de geest van God;

in wijsheid, in verstand, in kennis
   en in allerlei werk,

4


om ontwerpen uit te denken;

om ze te maken in goud,
   in zilver en in koper;

5


en in het snijden van steen
   voor het vulwerk
   en in het snijden van hout;

om doende te zijn in alle werk.