Instellingen

12


Dan zegt de Ene tot Mozes, hij zegt:

13


jij,

spreek tot de zonen Israëls en zeg:
echt, mijn sabbatten zult ge bewaken;
want een teken is dat tussen mij en u
   voor uw generaties,

om te weten
dat ik, de Ene, het ben die u heiligt.

14


Bewaken zult ge de sabbat,

want heiliging is zij voor u;
wie haar ontwijdt zal de dood sterven,
ja
al wie op haar werk doet,-
afgesneden worde die ziel
   uit de kring van haar medemensen!

15


Zes dagen

zal er werk worden gedaan
en op de zevende dag:

sjabbat sjabbatoon!,- rustdag, rustfeest!,
   heilig voor de Ene;

al wie werk doet op de dag van de sabbat
   zal de dood sterven.

16


Bewaken zullen de zonen Israëls de sabbat,-

om de sabbat te maken voor hun generaties
   tot een verbond van eeuwig.

17


Tussen mij

en de zonen Israëls
is zij een teken voor eeuwig;
want in zes dagen
heeft de Ene de hemelen
   en de aarde gemaakt

en op de zevende dag
heeft hij sabbat gehouden
   en heeft bezieling gevonden!

••