Instellingen

6


En ik,

ziehier, ik heb naast hem gegeven
Oholiav,
zoon van Achisamach bij de stam Dan,
en in het hart van elke wijze van hart
   heb ik wijsheid gegeven;

maken zullen ze
al wat ik jou heb geboden: