Instellingen

1


Als de gemeente ziet

dat Mozes talmt
om af te dalen van de berg,
vergadert de gemeente zich tegen AƤron
en zeggen ze tot hem: sta op,
   maak voor ons goden

die voor ons aanschijn uit gaan;
want hij, die man Mozes,
die ons heeft doen opklimmen
   uit het land van Egypte,-

we weten niet wat hem is geschied!