Instellingen

1


Als de gemeente ziet

dat Mozes talmt
om af te dalen van de berg,
vergadert de gemeente zich tegen Aäron
en zeggen ze tot hem: sta op,
   maak voor ons goden

die voor ons aanschijn uit gaan;
want hij, die man Mozes,
die ons heeft doen opklimmen
   uit het land van Egypte,-

we weten niet wat hem is geschied!

2


Dan zegt Aäron tot hen:

maakt los de slavenringen van goud
aan de oren van uw vrouwen,
uw zonen en dochters,-
en laat ze komen tot mij!

3


Dan maken ze, heel de gemeente,

de slavenringen van goud aan hun oren los,-
en komen er mee tot Aäron.

4


Die neemt het uit hun hand aan,

geeft het vorm met een beitel
en maakt het tot een stierkalf van gietwerk;
dan zeggen ze:
dit zijn je Goden, Israël,
die je hebben doen opklimmen
   uit het land van Egypte!