Instellingen

15


Mozes wendt zich om
   en daalt af van de berg

met de twee platen van de overeenkomst
   in zijn hand;

platen
beschreven aan hun beide kanten,-
aan de ene kant
   en de andere zijn zij beschreven.

16


De platen,

maaksel van God zijn die;
en het schrift,
handschrift van God is dat,
gegrift op de platen.

17


Dan hoort Jozua het stemgeluid
   van de gemeente met zijn gejoel,

en hij zegt tot Mozes:
een geluid van oorlog in de legerplaats!

18


Die zegt:

geen geluid van beurtzangen
   bij overwinning,

geen geluid van beurtzangen bij nederlaag;
maar geluid van beurtzangen
hoor ik wel!

19


Het geschiedt:

zodra hij is genaderd tot de legerplaats
en het stierkalf ziet, en reidansen,
ontbrandt de toorn van Mozes;
hij smijt de platen uit zijn hand
en verbrijzelt ze,
   daar onderaan de berg.

20


Hij neemt

het stierkalf
dat ze gemaakt hebben op,
   en verbrandt het in het vuur;

hij vermaalt het tot dun stof,
hij verstrooit het
   op het aanschijn van het water

en laat dan de zonen Israƫls ervan drinken.