Instellingen

23


Ze zeiden tot mij:

maak voor ons goden
die voor ons aanschijn uit gaan!-
want hij, die man Mozes,
die ons heeft doen opklimmen
   uit het land van Egypte,

we weten niet wat hem is geschied!-

24


ik zei tot hen: wie heeft er goud?-

ze hebben er zich van ontdaan
   en gaven het aan mij;

ik wierp het in het vuur,
en uitgetogen is dit stierkalf!