Instellingen

32


En nu: áls gij hun zonde wilt wegdragen!…

en indien niet:
vaag míj dan weg
uit uw boekrol die ge hebt geschreven!