Instellingen

9


Dan zegt de Ene tot Mozes:

gezien heb ik deze gemeente
en ziehier,
   een gemeente hard van nek is het!-