Instellingen

19


Hij zegt:

van mij uit laat ik voorbijtrekken:
   heel mijn goedheid,
   vlak voor je aanschijn,

en uitroepen zal ik de naam ‘Ene
   voor je aanschijn;

begenadigen zal ik wie ik begenadig
en ontfermen zal ik mij
   over wie ik mij ontferm!