Instellingen

21


Dan zegt de Ene:

hier is een plaats bij mij;
opstellen zul jij je op de rots;

22


geschieden zal het
   als mijn glorie voorbijtrekt:

neerzetten zal ik je in een holte van de rots;
overhuiven zal ik je met mijn handpalm
   totdat ik voorbijtrek;

23


weghalen zal ik mijn handpalm

en zien zul je mijn achterkant;
mijn gelaatstrekken
   zullen niet worden gezien!

••