Instellingen

7


Mozes neemt de tent
   en heeft hem voor zich
   buiten de legerplaats uitgespannen,

verwijderd van de legerplaats,
en tot hem geroepen: ‘tent van samenkomst!’;
zo is het geweest: ieder die de Ene zocht
trok uit naar de tent van samenkomst
buiten de legerplaats.

8


Zo is het geweest:

als Mozes uittrok naar de tent
stonden ze op, heel de gemeente,
en posteerden ze zich
ieder in de opening van zijn tent;
ze keken Mozes na
totdat hij aankwam in de tent.

9


Zo is het geweest:

als Mozes aankwam in de tent,-
daalde de staande wolk neer
en bleef staan in de opening van de tent;
hij sprak dan met Mozes.

10


Zag heel de gemeente de staande wolk

staan in de opening van de tent,
dan rees heel de gemeente op
   en bogen ze zich neer,

ieder voor de opening van zijn tent.

11


Dan sprak de Ene tot Mozes
   van gelaat tot gelaat,

zoals een man spreekt tot zijn makker;
dan keerde hij terug naar de legerplaats.
Zijn helper Jozua, zoon van Noen,
   een jongen nog,

week niet uit de tent.
••