Instellingen

1


De Ene zegt tot Mozes:

hak je twee stenen platen uit,
   als de eerste;

schrijven zal ik op die platen
de woorden
die geweest zijn op de eerste platen,
   die je hebt verbrijzeld.

2


Wees tegen de ochtend gereed;

opklimmen zul je in de ochtend
   naar de berg Sinaï,

posteren zul je je dáár voor mij,
   op de top van de berg;

3


geen man mag met je mee opklimmen,

en ook mag op heel de berg geen man
   zich laten zien;

ook het wolvee en het rundvee
   mogen niet weiden

tegenover die berg!

4


Hij hakt uit:

twee stenen platen, als de eerste;
dan recht Mozes in de ochtend zijn schouders
   en klimt op naar de berg Sinaï,-

zoals de Ene hem heeft geboden;
in zijn hand neemt hij mee:
de twee stenen platen.