Instellingen

8


Dan haast Mozes zich,-

knielt ter aarde en buigt zich neer.

9


Hij zegt:

als ik toch genade heb gevonden
   in uw ogen, mijn Heer,

laat dan mijn Heer toch meegaan
   in ons midden;

want een gemeente hard van nek is het,
maar vergeven moet u ons onrecht
   en onze zonde
   en ons als erfdeel aanvaarden!

10


Dan zegt hij:

hier ben ik,
ik smeed een verbond;
tegenover heel je gemeente
   zal ik wonderen doen

zoals nog niet geschapen zijn
   op heel de aarde
   en bij welke van de volkeren ook;

zien zal heel de gemeente
   in welks kring jij bent
   het doen van de Ene,-
   dat het vreeswekkend is

wat ik samen met jou ga doen;