Instellingen

1


Betsalel, met Oholiav,

en alleman met een wijs hart
in wie de Ene gegeven heeft
   wijsheid en verstand

om te kennen en te doen
alle arbeid voor de dienst in het heiligdom,-
zal doen naar al wat de Ene heeft geboden!

2


Dan roept Mozes:

Betsalel,
Oholiav,
en alleman wijs van hart
aan wie de Ene wijsheid
   in het hart heeft gegeven,

elk wiens hart hem heeft opgeheven
om te naderen tot de arbeid om die te doen.

3


Ze nemen

van voor het aanschijn van Mozes
heel de heffing aan die
de zonen Israëls hebben doen komen
voor de arbeid aan het dienstwerk
   in het heiligdom
   om die te doen;

en zij hebben uit eigen aandrift
   nóg meer gaven tot hem doen komen,
   ochtend aan ochtend.

4


Dan komen alle wijzen aan

die alle arbeid aan het heiligdom
moeten doen,-
man voor man weg van zijn arbeid
   waaraan zij doende waren;

5


ze zeggen tot Mozes,- ze zeggen:

‘ze doen véél meer komen, de gemeente,
dan nodig is ten dienste van de arbeid
welke de Ene geboden heeft te doen!’

6


Dan gebiedt Mozes

en laten ze een stem
   de legerplaats doorkruisen

die zegt:
man of vrouw,
ze moeten géén arbeid meer doen
   aan de heffing voor het heiligdom!

Zo wordt de gemeente ervan weerhouden
   om nog meer te brengen.

7


Werkmateriaal voor heel het werk
   om het te doen

is er genoeg geweest;
er bleef zelfs over!