Instellingen

22


Dan keert Mozes terug tot de Ene en zegt:

mijn Heer,
waarvoor hebt ge kwaad gedaan
   aan deze gemeente;

waarvoor eigenlijk hebt ge mij gezonden?-

23


vanaf

dat ik bij Farao ben aangekomen
   om in uw naam te spreken

heeft hij aan deze gemeente kwaad gedaan;
en ontrukt, nee,
   ontrukt hebt gij uw gemeente niet!