Instellingen

25


Elazar, de zoon van Aäron, heeft
   een uit de dochters van Poetiël
   zich tot vrouw genomen;

zij baart hem Pinchas;
dezen
zijn de hoofden van de vaders der Levieten
   naar hun families.

26


Híj is dus Aäron, en Mozes,-

tot wie de Ene gezegd heeft:
leidt de zonen Israëls
   uit het land van Egypte

tegen hun strijdscharen in!

27


Zij zijn het

die hebben gesproken tot Farao,
   Egyptes koning,

om de zonen Israëls uit te leiden uit Egypte,
híj, Mozes, en Aäron.

28


Het geschiedt

op de dag dat de Ene
   gesproken heeft tot Mozes
   in het land van Egypte,-

29


dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

ik ben het, de Ene!-
spreek
tot Farao, Egyptes koning,
al wat ik nu spreek tot jou!