Instellingen

6


daarom,

zeg tot de zonen Israëls:
‘ik, de Ene,-
uitleiden zal ik u,
onder Egyptes lasten vandaan,-
ontrukken zal ik u aan hun slavernij;
loskopen zal ik u met uitgestrekte arm
en grote gerichten;

7


nemen zal ik u mij tot gemeente,

wezen zal ik u tot God;
weten zult ge
dat ik de Ene uw God ben
die u heeft uitgeleid
onder Egyptes lasten vandaan;