Instellingen

20


Dan doet de Ene zó,

en komt er een zwerm hondsvliegen
naar het huis van Farao
   en het huis van zijn dienaars;

over heel het land van Egypte
   wordt het land verwoest
   door de verschijning van de hondsvlieg.

21


Farao roept

tot Mozes en Aäron;
hij zegt:
gáát, offert aan uw God
   op dit land!

22


Mozes zegt:

niet verstandig is het zó te doen,
want wat voor Egypte een gruwel is
offeren wij aan de Ene, onze God;
als wij daar Egyptes gruwel
voor hun eigen ogen slachten,
   stenigen ze ons dan niet?-

23


een weg van drie dagen

willen we gaan in de woestijn;
om te offeren aan de Ene,
   onze God,

zoals hij tot ons zegt!

24


Farao zegt:

ik, in eigen persoon,
zend u heen en ge zult offers brengen
aan de Ene, uw God, in de woestijn;
alleen, verwijdert u niet zo ver en wijd
   dat ge echt weggaat!-

bidt voor mij!

25


Mozes zegt:

zie, ik trek uit,
   bij u vandaan en zal bidden tot
   de Ene,

dan is mórgen de hondsvlieg geweken
van Farao, van zijn dienaren
   en van zijn gemeenschap;

alleen:
laat Farao niet meer liegen
om dan de gemeente níet heen te zenden
om te offeren aan de Ene!

26


Uit trekt Mozes, bij Farao vandaan;

en bidt tot de Ene.

27


Dan doet de Ene naar het woord van Mozes

en wijkt de hondsvlieg
van Farao, van zijn dienaars
   en van zijn gemeenschap;

niet één heeft er geresteerd.

28


Maar Farao maakt zijn hart zwaar,

ook déze keer;
hij heeft de gemeente niet heengezonden.