Instellingen

2


Tot hoelang, Ene,
   moet ik roepen om hulp

en hoort gij niet?-
ik schreeuw tot u ‘geweld’
   en gij redt niet!

3


Waarom laat ge mij onheil zien
   en ellende aankijken?-

verwoesting en geweld
   staan tegenover mij;

er breekt twist uit
en tweedracht verheft zich.

4


Daardoor wordt onderricht ontkracht

en komt voor immer geen recht tevoorschijn;
want de boze omringt de rechtvaardige,
en daardoor komt recht
   verdraaid tevoorschijn!

5


‘Ziet om bij de volkeren en kijkt,

en verbaast u vol verbazing,-
want ik bewerk in uw dagen een werk
dat ge niet zoudt geloven
   wanneer het werd verteld.