Instellingen

3


Want nog wacht het visioen
   op de overeengekomen tijd,

maar het hijgt naar het einde
   en liegt daarin niet;

als het uitblijft, verbeidt het,
want het komt en zal komen,
   het blijft niet achterwege!