Instellingen

9


De Ene zal tot koning worden
   over heel de aarde,-

te dien dage
zal de Ene de enige zijn
   en zal zijn naam de enige zijn.