Instellingen

9


Jubel luide, dochter Sion,

schal het uit, dochter Jeruzalem:
zie, je koning komt naar je toe,
een rechtvaardige, een redder is hij,-
een ootmoedige, rijdend op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.

10


‘Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm,

de paarden uit Jeruzalem,
weggevaagd wordt dan de oorlogsboog,
en tot de volkeren zal hij van vrede spreken!
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee,
en van de Rivier tot aan de einden der aarde.