Instellingen

8


Hij gedacht voor eeuwig zijn verbond, ✡

het woord dat hij gebood
aan duizendmaal een generatie;

9


dat hij met Abraham smeedde, ✡

en zijn eed aan Isaak gezworen;

10


die hij voor Jakob als inzetting vastzette, ✡

voor Israël
een verbond voor eeuwig,

11


door te zeggen:

het land Kanaän geef ik
aan jou, ✡
een erfdeel
toegemeten aan u allen!’-