Instellingen

4


Gezworen heeft de Ene
   en het zal hem niet berouwen:

‘jij bent priester voor eeuwig, ✡
krachtens mijn uitspraak
een Melchisedek!’