Instellingen

1

Alleluia, ik dank de Ene van ganser harteIn de brontekst is dit een alfabetisch gedicht. , ✡

binnen de kring der oprechten,

een samenkomst;

2

groot zijn de daden van de Ene, ✡

doorvorsbaar

voor elk met behagen daarin;

3

en glans en luister straalt van zijn werk, ✡

fleur houdt zijn gerechtigheid

voor altijd;

4

genadig en barmhartig is de Ene, ✡

hij doet zijn wonderen voorgoed gedenken;

5

indachtig is hij voor eeuwig zijn verbond, ✡

ja, wie hem vrezen gaf hij teerkost; de

6

kracht van zijn daden
heeft hij zijn gemeente gemeld; ✡

leende hun

het erfdeel van volkeren;

7

machtig zijn zijn handen in trouw en recht, ✡

nooit onbetrouwbaar zijn

al zijn inzettingen;

8

ondersteund voor altijd en eeuwig, ✡

product

van trouw en oprechtheid;

9

redding, loskoop zond hij zijn gemeente,

sloot voor eeuwig zijn verbond, ✡


te vrezen en heilig is zijn naam!-

10


vreze voor de Ene
   is het beginsel van wijsheid,

weg tot goed inzicht
voor wie daarnaar dóen; ✡
zijn lof
blijft staande voor altíjd!