Instellingen

1


Psalm 113 (112) • Laudate, pueri. Alleluia,

looft, dienaars van de Ene, ✡
looft de naam van de Ene!

Psalmen 113 Literatuur bij Psalmen

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger
2


Zij de naam van de Ene gezegend, ✡

van nu
en tot in eeuwigheid!

3


Van waar de zon opdaagt
   tot waar hij aankomt ✡

zij geloofd
de naam van de Ene.

4


Boven alle volkeren is verheven de Ene, ✡

boven de hemelen zijn glorie.

5


Wie is als de Ene, onze God?- ✡

die zijn zetel zet in den hoge,

6


die diep zich neerbuigt om te zien,- ✡

in de hemelen en op de aarde!

7


Een geringe doet hij opstaan uit het stof, ✡

een arme verheft hij
uit het slijk;

8


doet hem zetelen met edelen, ✡

met de
edelsten van zijn gemeenschap!

9


Een vrouw onvruchtbaar voor een huis
   geeft hij een zetel: ✡

een verheugde moeder van zonen!
Alleluia!