Instellingen

1


Psalm 118 (117) • Confitemini Domino. Dankt de Ene want hij is goed: ✡

ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!

2


Zegge toch Israël na: ✡

ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!

3


Zegge toch het huis van Aäron het na: ✡

ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!

4


Zeggen toch wie de Ene vrezen het na: ✡

ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!

5


Vanuit de benauwing riep ik de Ene, ✡

de Ene gaf mij antwoord, ook ruimte.

6


De Ene is met mij, ik vrees niet!- ✡

wat zal een mens mij doen!

7


De Ene is met mij, is bij mijn helpers, ✡

en ik,
ik kan mijn haters aanzien!

8


Beter is het

toevlucht te zoeken bij de Ene, ✡
dan veiligheid
bij de mensen!

9


Beter

toevlucht gezocht bij de Ene
dan veiligheid
bij voornamen!

10


Alle volkeren hadden mij omsingeld, ✡

met de naam van de Ene
sneed ik door hen heen.

11


Ze omringden mij,
   ja hadden mij omsingeld, ✡

met de naam van de Ene
sneed ik door hen heen.

12


Ze omringden mij als bijen,

maar doofden als een vuur van distels; ✡
met de naam van de Ene
sneed ik door hen heen.

13


Gestompt, gestoten werd ik,
   dat ik zou vallen, ✡

de Ene heeft mij geholpen!

14


Mijn kracht, mijn muziek is de Ene, ✡

hij werd mij
tot redding!

15


Een stem van jubel en redding

in de tenten der rechtvaardigen: ✡
de rechterhand van de Ene was krachtdadig!

16


De rechterhand van de Ene was verheven, ✡

de rechterhand van de Ene was krachtdadig!

17


Ik sterf niet, nee ik mag leven, ✡

ik mag vertellen
de daden van de Ene!

18


Gekastijd heeft mij de Ene, gekastijd, ✡

maar aan de dood
gaf hij mij niet prijs!

19


Opent voor mij gerechtigheids poorten: ✡

door hen wil ik binnenkomen,
danken de Ene!

20


Dit is de poort naar de Ene, ✡

rechtvaardigen
komen daardoor naar binnen!

21


Ik breng u dank, want u gaf mij antwoord, ✡

u werd mij
tot redding!

22


De steen die de bouwers verachtten ✡

is geworden
tot hoofd van een hoek.

23


Zij werd dat vanwege de Ene, ✡

zij is een wonder in onze ogen.

24


Dit is de dag die de Ene gemaakt heeft, ✡

laat ons juichen, verheugd zijn om hem!

25


Ach Ene, breng toch redding, ✡

ach Ene,
laat het toch gelukken!

26


Gezegend die komt
   in de naam van de Ene, ✡

wij zegenen u
vanuit het huis van de Ene!

27


God is de Ene, hij doet ons het licht zien,
   bindt nu met snoeren de feestrei ✡

tot aan de horens
van het altaar!

28


Mijn God zijt gij, u wil ik danken, ✡

mijn God,
u zal ik verheffen.

29


Brengt dank aan de Ene, want hij is góed, ✡

ja, voor eeuwig is zijn vríendschap!