Instellingen

1


Psalm 118 (117) • Confitemini Domino. Dankt de Ene want hij is goed: ✡

ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!