Instellingen

114

Op uw woord bleef ik wachten: ✡
mijn verberging, mijn schild waart gij.