Instellingen

127

Paarlen echter zijn mij uw geboden, ✡
ik heb ze liever
dan goud en het edelste metaal.