Instellingen

37

Eis van mijn ogen
   dat ze van het zinloze afzien, ✡
doe mij leven op uw weg.