Instellingen

41

Feest!, Ene,
   als over mij komen uw vriendschap ✡
en uw redding,
gelijk gij toezegt.