Instellingen

1


Psalm 120 (119) • Ad Dominum. (Zang

van de opgangen.)

Tot de Ene in mijn benauwdheid ✡
riep ik,-
en hij gaf mij antwoord.

2


Ene,

ontruk mijn ziel aan lippen die liegen, ✡
aan een tong vol verraad!

3


Wat zal hij je geven, wat voegt hij je toe, ✡

een tong vol verraad?

4


Scherpschutterspijlen, dubbelgetand, ✡

met
vurige kolen van de brem!

5


Wee mij dat ik te gast was in Mesech, ✡

dat ik heb gewoond
met de tenten van Kedar!

6


Te lang heeft mijn ziel moeten wonen ✡

met
haters van vrede.

7


Ik wil vrede, maar spreek ik het uit, ✡

dan zijn zij
uit op oorlog!