Instellingen

1


Psalm 121 (120) • Levavi oculos. (Zang

van de opgangen.)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: ✡
vanwaar
zal komen mijn hulp?

2


Mijn hulp is van bij de Ene, ✡

de Maker
van hemel en aarde.

3


Niet geve hij je voet prijs aan wankeling, ✡

niet sluimeren zal hij
die over je waakt.

4


Zie, nooit sluimert, nooit slaapt ✡

hij die
over Israël waakt.

5


Het is de Ene die over je waakt, ✡

de Ene is je schaduw
aan je rechterhand.

6


Overdag

zal de zon je niet steken, ✡
noch de maan in de nacht.

7


De Ene

zal over je waken voor alle kwaad, ✡
hij zal waken
over je ziel.

8


De Ene

waakt over je gaan en je komen, ✡
van nu af
en tot in eeuwigheid.