Instellingen

4


Onze ziel is meer dan verzadigd
   van de spot van de snoevers, ✡

de verachting
der hoogmoedigen.