Instellingen

1


Psalm 130 (129) • De profundis. (Opgangenzang.)


Uit de diepten heb ik u, Ene, geroepen:

2


Heer-over-mij, hoor naar mijn stem,
   mogen uw oren wezen vol aandacht ✡

voor de stem
van mijn smeken om genade!

3


Als gij, Ene, ongerechtigheden bewaakt, ✡

mijn Heer, wie zal bestaan?

4


Maar bij u is de vergeving, ✡

want zo
wilt gij gevreesd zijn!

5


Hopen zal ik op de Ene,
   vol hoop is mijn ziel, ✡

ik ben zijn woord gaan verbeiden.

6


Mijn ziel is gespitst op de Heer, ✡

meer dan wie wachten op de ochtend,
wachtend op de ochtend!

7


Israël, verbeid het

van de Ene,
want bij de Ene is vriendschap, ✡
bij hem is loskoping overvloedig.

8


Hij is het die Israël loskoopt ✡

van zijn ongerechtigheden
alle!