Instellingen

1


Psalm 136 (135) • Confitemini. Brengt dank de Ene, want hij is goed,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

2


Brengt dank de God der goden,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

3


Brengt dank de Heer der heren,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

4


Hem die grote wonderen gedaan heeft,
   hij alleen,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

5


Hem die met onderscheid
   de hemelen gemaakt heeft,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

6


Hem die de aarde aanbracht op het water,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

7


Hem die grote lichten heeft gemaakt,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!-

8


de zon voor het beheer overdag,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!-

9


maan en sterren
   om te beheren in de nacht,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

10


Hem die Egyptenaren
   in hun eerstelingen sloeg,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!-

11


en Israël deed uitgaan uit hun midden,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!-

12


met sterke hand en uitgestrekte arm,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

13


Die de Rietzee heeft gedeeld in delen,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

14


Hij deed Israël daar middendoor trekken,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

15


Hij stortte Farao en zijn krijgsmacht
   in de Rietzee,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

16


Die zijn gemeente
   deed gaan door de woestijn,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!-

17


hem die grote koningen versloeg,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!-

18


en geweldige koningen ombracht,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

19


Sichon, koning van de Amoriet,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!,-

20


en Og, koning van Basan,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

21


Hij gaf hun land weg ten erfdeel,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!,-

22


als erfdeel aan Israël, zijn dienaar,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

23


Die in onze vernedering onzer gedacht,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!-

24


ons aan onze benauwers heeft ontrukt,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!-

25


die brood geeft aan alle vlees,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!

26


Brengt dank aan de God des hemels,- ✡

want voor eeuwig is zijn vriendschap!