Instellingen

1


Psalm 146 (145) • Lauda, anima mea. Alleluia, ✡

mijn ziel, loof
de Ene!

2


Ik zal de Ene loven in mijn leven, ✡

musiceren voor mijn God, zolang ik besta.

3


Zoekt uw veiligheid niet bij voornamen, ✡

bij een mensenzoon
bij wie geen redding is.

4


Ontgaat hem zijn geest,
   hij keert terug tot de grond die hij was, ✡

op die dag
gaan zijn plannen teloor.

5


Zalig

wiens hulp is de God van Jakob, ✡
wie het verwacht
van de Ene als zijn God:

6


de Maker van hemel en aarde,

de zee en al wat daarin is, ✡
die trouw bewaart voor eeuwig;

7


voor de verdrukten een verschaffer van recht,

voor de hongerigen de gever van brood, ✡
de Ene,
die gebondenen ontketent;

8


de Ene, die blinden doet opzien,

de Ene, die gekromden opricht, ✡
de Ene,
die rechtvaardigen liefheeft;

9


de Ene die over zwervers-te-gast
   de wacht houdt,-

wees en weduwe schenkt hij het bestaan, ✡
de weg van bozen
maakt hij tot een dwaalspoor.

10


Die Ene zij koning voor eeuwig,- ✡

uw God, Sion, geslacht na geslacht!-
alleluia!