Instellingen

1


Psalm 149 • Cantate Domino. Alleluia,
   zingt voor de Ene een nieuw gezang, ✡

zijn lof
in de vergadering van zijn vrienden!

2


Dat Israël viere met vreugde zijn Maker, ✡

de kinderen Sions
bejubelen hun koning!

3


En loven zijn naam in een reidans, ✡

met trom en harp
musiceren voor hem!

4


Want de Ene heeft in zijn gemeente
   behagen, ✡

zal gebukten sieren
met reddend werk!

5


Vromen zullen in gloria juichen, ✡

jubelen
op de plek waar zij lagen!

6


Met verheffingen van God in hun keel, ✡

een zwaard tweesnijdend in hun hand!

7


Om onder de volkeren te volvoeren
   een wrake, ✡

een afstraffing
onder de naties.

8


Om hun koningen te binden in boeien, ✡

hun glorieuzen
in kluisters van ijzer!

9


Om bij hen te doen recht als geschreven,- ✡

hij geeft luister aan al zijn vrienden!
Alleluia!