Instellingen

1


Psalm 16 (15) • Conserva me, Domine. (Handschrift, v. David.)


Waak over mij, God, ✡
want ik heb toevlucht gezocht bij u!-

2


ik zei tot de Ene: mijn Heer zijt gij, ✡

mijn goed,-
niets gaat er boven u!-

3


tot de heiligen die er in het land nog zijn: ✡

machtigen
in wie al mijn behagen is!

4


Overvloedig worden de smarten van hen
   die zich haasten achter een ander:

ik pleng geen druppel
in hun plengoffers van bloed, ✡
ik neem hun naam
niet op mijn lippen!

5


Ene,

het deel van mijn erfgoed en mijn beker, ✡
gij
beschermt wat het lot mij toewees!

6


De snoeren zijn mij gevallen
   in lieflijke plaatsen, ✡

ja, mijn erfdeel
heeft mij bekoord!

7


Ik zegen

de Ene die mij raad gaf, ✡
ja, nachten lang
manen mij mijn nieren.

8


Ik houd mijzelf de Ene voor, voortdurend, ✡

want met hem aan mijn rechterhand
wankel ik niet.

9


Daarom is mijn hart verheugd
   en juicht mijn lever, ✡

ja, mijn vlees
kan veilig wonen.

10


Want gij laat mijn ziel niet over aan de hel, ✡

geeft geen verderf
te zien aan uw vriend!

11


Ge maakt mij bekend het pad des levens,
   verzadiging met vreugden

bij uw aanschijn, ✡
lieflijkheden in uw rechterhand altijd!