Instellingen

22


Omdat ik heb bewaakt
   de wegen van de Ene, ✡

ik ben geen booswicht geweest,
los van mijn God.