Instellingen

40


Gij omgordt mij met macht voor de strijd, ✡

mijn tegenstanders
dwingt gij onder mij op de knieën.