Instellingen

1


Psalm 23 (22) • Dominus regit me. (Een musiceerstuk, v. David.)


De Ene is mijn herder, ✡
mij zal niets ontbreken;

Psalmen 23 Literatuur bij Psalmen

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger
2


in weiden vol groen vlijt hij mij neer, ✡

hij voert mij mee naar wateren van rust;

3


mijn ziel keert door hem in mij terug, ✡

hij leidt mij in sporen van gerechtigheid
omwille van zijn naam!

4


Ook als ik moet gaan
   door een dal vol schaduw van dood,-

kwaad zal ik niet vrezen,
want gij zijt bij mij; ✡
uw staf en uw stok,
die zullen mij vertroosten.

5


Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel

tegenover mijn benauwers; ✡
gij zult mijn hoofd betten met olie,
mijn beker is overvol!

6


Mij achtervolgen
   slechts goedheid en vriendschap,
   al de dagen van mijn leven; ✡

terugkeren mag ik in het huis van de Ene
tot in lengte van dagen!