Instellingen

9


Heft, poorten, uw hoofden,

heft u, deuren van eeuwig, ✡
daar komt binnen
de koning der glorie!