Instellingen

1


Psalm 25 (24) • Ad te, Domine, levavi. (v. David.)Aan u, o EneIn de brontekst is dit een alfabetisch gedicht., ✡

geef ik mijn zaligheid-en-ziel!

Psalmen 25 Literatuur bij Psalmen

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger
2

Bij u, mijn God,
wist ik mij veilig:
   maak mij niet beschaamd, ✡

laten mijn vijanden niet over mij lachen!

3

Dat ook al wie hopen op u
   niet worden beschaamd, ✡
beschaamd worden die achteloos
   ontrouw zijn.

4

En Ene, maak mij
   bekend met uw wegen, ✡
uw paden, wil mij die leren!

5

Voer mij over mijn weg
   in trouw aan u en leer mij,
want gij zijt de God die mij redt, ✡
op u ben ik blijven hopen
heel de dag!

6

Gedenk, Ene, uw ontferming
   en uw vriendschap, ✡
want die zijn er van eeuwig!

7

Houd niet in gedachten
de zonden van mijn jeugd
   en mijn misstappen,

gij, gedenk mij naar uw vriendschap, ✡
Ene, omwille van uw goedheid!

8

In-goed en rechtuit is de Ene, ✡
daarom wijst hij zondaars de weg.

9

Ja, voert gebukten
   langs de weg van zijn recht, ✡
leert armen waar zijn weg is.

10

Komen wil de Ene
   langs de paden
   van vriendschap en trouw ✡
voor wie zijn verbond
en zijn overeenkomsten houden.

11

Laat het zijn, Ene, omwille van uw naam, ✡
dat ge mijn onrecht vergeeft,
want dat is overvloedig!

12

Mannen, wie uit u vreest de Ene?- ✡
hij wijst zo-een
de weg die hij moet kiezen.

13

Nachten vol goedheid zal zijn ziel ervaren, ✡
zijn zaad
zal de aarde beerven.

14

Omgang met de Ene voor wie hem vrezen, ✡
zijn verbond
maakt hij hun bekend!

15

Pal zijn mijn ogen op de Ene,-
   voortdurend, ✡
want hij leidt mijn voeten uit de valstrik.

16

Richt u tot mij en wees mij genadig, ✡
want ik ben eenzaam en ellendig!

17

Schep ruimte voor mijn hart, zo benauwd, ✡
uit al wat mij benart,
leid mij daaruit!

18

Trek u mijn ellende en onheil aan!- ✡
draag
al mijn zonden weg.

19

Vijanden heb ik te veel, zie het aan,- ✡
hoe met haat en geweld zij mij haten.

20

Waak over mijn ziel en ontruk mij, ✡
maak mij niet beschaamd,
want ik heb toevlucht gezocht bij u.

21

Zo mogen mij hoeden
   gaafheid en oprechtheid, ✡
want ik heb
gehoopt op u.

22


O God, koop Israël vrij ✡

uit al
wat hem benauwt!